Bouwkunde

Zethoven Bouwplan Groep tekent voor het bijzondere ontwerp en de totale gebouwontwikkeling...
Meer over Bouwkunde

Planontwikkeling

Zethoven BouwplanGroep een ervaren, creatieve en pragmatische planontwikkelaar, maakt gebouwen en woonplannen met -een bijzonder randje-
Meer over Planontwikkeling
Projectwoningen in verkoop

Bouwmanagement

Zethoven BouwplanGroep is als bouwmanager capabel om in grootschalige projecten structuur aan te brengen. De kunst is complexe processen te vereenvoudigen tot hapklare brokken.
Meer over Bouwmanagement

Visualisatie

Zethoven BouwplanGroep heeft een eigen visualisatie studio waarin met behulp van de modernste hardware- en softwaretechnieken de meest tot de verbeelding sprekende project- en ontwerp...
Meer over Visualisatie

Property Partners

Property Partner: Een aanspreekpunt voor al uw vastgoed gerelateerde zaken...
Meer over Property Partners

Nieuwbouwen

Een zorgeloos en ontspannen bouwproces voor u als opdrachtgever is ons belangrijkste uitgangspunt.
Meer over Nieuwbouwen
Sharepoint

Login

Welstands beoordeling

BouwplanGroep > Ontwerp & Bouwkunde > Welstands beoordeling
De eerste toetsing door de overheid vindt plaats op basis van het schetsplan ontwerp (SO). Deze kan vaak als z.g. vooroverleg worden ingediend, zonder dat hier een compleet uitgewerkt ontwerp voor noodzakelijk is. De gemeente zal dit plan toetsen aan het bestemmingsplan. Voldoet het plan aan deze uitgangspunten (zie ‘toets bestemmingsplan’) dan zal het plan worden voorgelegd aan de welstandcommissie. Deze commissie is onafhankelijk (dus geen onderdeel van de gemeentelijke organisatie) en toets het plan aan ‘redelijke eisen van welstand’ wat in de praktijk een subjectief begrip blijkt. Om ontwerpers en opdrachtgevers meer houvast te geven, is de welstandsnota in het leven geroepen. Iedere gemeente is verplicht geweest dit document op te stellen, waarin voor iedere straat wordt aangegeven wat de aandachtspunten zijn. Voorbeelden van uitgangspunten zijn ‘behouden interpreteren’ of juist ‘veranderlijk interpreteren’ etc. Een ontwerper, architect en/of adviseur die vaak met de toetsing van deze welstandseisen te maken heeft, zal beter kunnen inschatten wat wel en niet past in het gewenste beeld.


Zethoven BouwplanGroep heeft ervaring van vele schetsplan beoordelingen. Zo weten we de aandachtspunten en anticiperen we op de knelpunten van een welstandsnota of beeldkwaliteit plan.