Bouwkunde

Zethoven Bouwplan Groep tekent voor het bijzondere ontwerp en de totale gebouwontwikkeling...
Meer over Bouwkunde

Planontwikkeling

Zethoven BouwplanGroep een ervaren, creatieve en pragmatische planontwikkelaar, maakt gebouwen en woonplannen met -een bijzonder randje-
Meer over Planontwikkeling
Projectwoningen in verkoop

Bouwmanagement

Zethoven BouwplanGroep is als bouwmanager capabel om in grootschalige projecten structuur aan te brengen. De kunst is complexe processen te vereenvoudigen tot hapklare brokken.
Meer over Bouwmanagement

Visualisatie

Zethoven BouwplanGroep heeft een eigen visualisatie studio waarin met behulp van de modernste hardware- en softwaretechnieken de meest tot de verbeelding sprekende project- en ontwerp...
Meer over Visualisatie

Property Partners

Property Partner: Een aanspreekpunt voor al uw vastgoed gerelateerde zaken...
Meer over Property Partners

Nieuwbouwen

Een zorgeloos en ontspannen bouwproces voor u als opdrachtgever is ons belangrijkste uitgangspunt.
Meer over Nieuwbouwen
Sharepoint

Login

Toetsing aan bestemmingsplan

BouwplanGroep > Ontwerp & Bouwkunde > Toetsing aan bestemmingsplan

Toetsing van de plannen aan de geldende bestemmingsplannen en de eventueel geldende welstandsnota. Bij bouwplannen in strijd met het bestemmingsplan zullen in overleg met de betreffende gemeente de opties worden geïnventariseerd ten aanzien van een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan. Hiervoor is medewerking van de gemeente nodig. Daarnaast kan het leiden tot wijzigingsprocedures, een projectbesluit onderbouwing, stedenbouwkundige onderbouwing, onderzoeken naar effecten op de omgeving, op de flora en fauna, de archeologie, etc. 


Zethoven BouwplanGroep verzorgt:

-Toetsing en interpretatie van bestemmingsplanvoorschriften
-Advisering inpassing van de plannen in het bestemmingsplan
-Coördineert onderzoeken flora & fauna, asbest, archeologie,etc. 

Lees meer over:
-Bestemmingsplannen