Bouwkunde

Zethoven Bouwplan Groep tekent voor het bijzondere ontwerp en de totale gebouwontwikkeling...
Meer over Bouwkunde

Planontwikkeling

Zethoven BouwplanGroep een ervaren, creatieve en pragmatische planontwikkelaar, maakt gebouwen en woonplannen met -een bijzonder randje-
Meer over Planontwikkeling
Projectwoningen in verkoop

Bouwmanagement

Zethoven BouwplanGroep is als bouwmanager capabel om in grootschalige projecten structuur aan te brengen. De kunst is complexe processen te vereenvoudigen tot hapklare brokken.
Meer over Bouwmanagement

Visualisatie

Zethoven BouwplanGroep heeft een eigen visualisatie studio waarin met behulp van de modernste hardware- en softwaretechnieken de meest tot de verbeelding sprekende project- en ontwerp...
Meer over Visualisatie

Property Partners

Property Partner: Een aanspreekpunt voor al uw vastgoed gerelateerde zaken...
Meer over Property Partners

Nieuwbouwen

Een zorgeloos en ontspannen bouwproces voor u als opdrachtgever is ons belangrijkste uitgangspunt.
Meer over Nieuwbouwen
Sharepoint

Login

Brandveiligheid

Een –terecht-  verplicht en intensief gecontroleerd onderdeel van een gebouw. Hoe gedraagt het gebouw zich bij brand?

Bezettingsgraad en vuurbelasting. Het begint met de inschaling in bezettingsgraad klasse (hoeveel mensen kunnen we verwachten aanwezig te zijn in het gebouw) en in vuurbelasting (hoe brandbaar zijn de opgeslagen materialen in het gebouw). Naar aanleiding van deze berekeningen kan worden berekend en geïnventariseerd aan welke eisen de constructie en de toegepaste materialen moet voldoen.

Brandwerendheid. Een gebouw dient feitelijk dus niet binnen een bepaalde periode (normaliter een uur) te mogen bezwijken. Dit betekend dat afhankelijk van de belangrijkheid van het onderdeel (b.v. hoofddraagconstructie) er rekening gehouden dient te worden met brandwerendheid. Dit is vaak kostbaar en goed advies kan hierin kostenbesparend werken. Door bijvoorbeeld een gebouw te compartimenteren in meerdere z.g. brandcompartimenten (brand scheidende wanden aanbrengen) kunnen de te nemen maatregelen per compartiment weer worden beperkt.

Preventieve blusmiddelen. Omdat calamiteiten en brand nooit uit te sluiten zijn, dient een gebouw te worden voorzien van blusmiddelen. Welke blusmiddelen -slangen, blussers of sprinkler installatie- noodzakelijk zijn, is van bovenstaande uitgangspunten afhankelijk en wettelijk vastgelegd in het bouwbesluit (en in gemeentelijke verordeningen).

Vluchten. De wet (het bouwbesluit) schrijft hierin een serieus pakket maatregelen voor. Vluchtwegen hebben samenhang met brandcompartimenten en hebben vaak inhoudelijke invloed op de plattegronden van een bouwplan. Wanneer dit niet tijdig wordt onderzocht, zullen wijzigingen bijna onoverkoombaar zijn. Het onderzoek resulteert vaak in extra deuren en trappen alsmede extra scheidingen (tussen branddeuren) tussen compartimenten.

Zethoven BouwplanGroep berekent, tekent, coördineert en geeft advies op gebied van brandveiligheid...