Bouwkunde

Zethoven Bouwplan Groep tekent voor het bijzondere ontwerp en de totale gebouwontwikkeling...
Meer over Bouwkunde

Planontwikkeling

Zethoven BouwplanGroep een ervaren, creatieve en pragmatische planontwikkelaar, maakt gebouwen en woonplannen met -een bijzonder randje-
Meer over Planontwikkeling
Projectwoningen in verkoop

Bouwmanagement

Zethoven BouwplanGroep is als bouwmanager capabel om in grootschalige projecten structuur aan te brengen. De kunst is complexe processen te vereenvoudigen tot hapklare brokken.
Meer over Bouwmanagement

Visualisatie

Zethoven BouwplanGroep heeft een eigen visualisatie studio waarin met behulp van de modernste hardware- en softwaretechnieken de meest tot de verbeelding sprekende project- en ontwerp...
Meer over Visualisatie

Property Partners

Property Partner: Een aanspreekpunt voor al uw vastgoed gerelateerde zaken...
Meer over Property Partners

Nieuwbouwen

Een zorgeloos en ontspannen bouwproces voor u als opdrachtgever is ons belangrijkste uitgangspunt.
Meer over Nieuwbouwen
Sharepoint

Login

id = $id; $this->fieldset = explode(",",$this->fields); if(is_numeric($id)) { //properties vullen uit db $results = $GLOBALS['db']->Query($this->table, $this->fields, "SELECT", "id = '".$id."'"); foreach($results as $field => $value) { $this->$field = $value; } } else { //leeg object, alleen velden ophalen en properties declareren, lege values $results = $this->fieldset; foreach($results as $field) { $this->$field = ''; } $this->id = 'n'; } } function Id() { return $this->id; } function Page_Id() { return utf8_encode($this->page_id); } function Title() { return utf8_encode($this->title); } function Title2() { return utf8_encode($this->title2); } function Img() { return $this->img; } function Link() { return $this->link; } function Visible() { return $this->visible; } function Rank() { return $this->rank; } function MaxRank($parent) { $query = "SELECT MAX(rank) as maxrank FROM header"; $result = mysql_query($query); while($row = mysql_fetch_array($result)) { $rank = $row['maxrank']; } return $rank; } function MinRank($parent) { $query = "SELECT MIN(rank) as minrank FROM header"; $result = mysql_query($query); while($row = mysql_fetch_array($result)) { $rank = $row['minrank']; } return $rank; } /* LISTEN EN SAVEN */ function setProperties($PropName, $PropValue) { $this->$PropName = $PropValue; } function DeleteField($id) { $GLOBALS['db']->Query($this->table,"", "DELETE", "operator_id = '". $id ."'"); } function DisplayList($where = '', $order = '') { $GLOBALS['db']->Query($this->table, "id", "SELECT", $where, $order); $list = $GLOBALS['db']->LoopThroughRows(); $return = array(); $class = get_class($this); // get name of this class foreach($list as $row) { $return[] = new $class($row->id); // create new item of type of this class } return $return; } function Save() { $i = 0; $query = ""; $qry = ""; $left = ""; $right = ""; //declaren $results = $this->fieldset; //array met velden $total = count($results); if ($this->id=="n") { //insert foreach($results as $field){ $i++; //query string opbouwen $left .= ($i == $total) ? "$field" : "$field, "; //geen komma bij laatste field $right .= ($i == $total) ? "'".$this->$field."'" : "'".$this->$field."', "; } $query = "($left) VALUES ($right)"; $method = "INSERT"; $where = ""; } else { //update foreach($results as $field){ $i++; //query string opbouwen $qry .= ($i == $total) ? "$field = '".$this->$field."'" : "$field = '".$this->$field."', "; //geen komma bij laatste field } $query = $qry; $method = "UPDATE"; $where = "id = '$this->id'"; } //uitvoeren $GLOBALS['db']->Query($this->table, $query, $method, $where); if($method == "INSERT"){ $this->id = mysql_insert_id(); } } } ?>

(ref 076) Villa met dubbele kap (stucwerk, hout, modern)