Bouwkunde

Zethoven Bouwplan Groep tekent voor het bijzondere ontwerp en de totale gebouwontwikkeling...
Meer over Bouwkunde

Planontwikkeling

Zethoven BouwplanGroep een ervaren, creatieve en pragmatische planontwikkelaar, maakt gebouwen en woonplannen met -een bijzonder randje-
Meer over Planontwikkeling
Projectwoningen in verkoop

Bouwmanagement

Zethoven BouwplanGroep is als bouwmanager capabel om in grootschalige projecten structuur aan te brengen. De kunst is complexe processen te vereenvoudigen tot hapklare brokken.
Meer over Bouwmanagement

Visualisatie

Zethoven BouwplanGroep heeft een eigen visualisatie studio waarin met behulp van de modernste hardware- en softwaretechnieken de meest tot de verbeelding sprekende project- en ontwerp...
Meer over Visualisatie

Property Partners

Property Partner: Een aanspreekpunt voor al uw vastgoed gerelateerde zaken...
Meer over Property Partners

Nieuwbouwen

Een zorgeloos en ontspannen bouwproces voor u als opdrachtgever is ons belangrijkste uitgangspunt.
Meer over Nieuwbouwen
Sharepoint

Login

RGVO (NEN2767)

BouwplanGroep > Bouwmanagement > RGVO (NEN2767)
RGVO, Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud...

In de praktijk betekent RGVO dat onderhoud gepleegd wordt vanuit een vooraf bepaalde strategie, waarbij de huidige staat wordt bepaald en het einddoel. Vervolgens wordt geinventariseerd welke werkzaamheden verricht dienen te worden om dit doel te bereiken. Rekening houdend met de factoren tijd en budget wordt bepaald welke onderhoudsactiviteiten verricht worden om de zogenaamde 0-situatie te bereiken en vervolgens wordt er een zogenaamde MOP (Meerjaren Onderhouds Planning) opgesteld om het vastgoed in goede staat te houden. Middels een contract op basis van RGOV kun je als vastgoedeigenaar kiezen voor het uitbesteden van het onderhoud aan één verantwoordelijke partij, middels het bovengenoemde model. De verantwoordelijkheid van de aannemende partij om kwaliteit te leveren is dan veel groter dan bij een éénmalige onderhouds aanbesteding.

De z.g. conditiemeting van het vastgoed en de inventarisatie van het benodigde onderhoud geschiedt meestal conform de NEN27677. Hierin worden 5 conditieniveaus omschreven en de benodigde staat per onderdeel om aan dit niveau te voldoen.


Zethoven Bouwplan Groep:

-Het in kaart brengen van de onderhoudsbehoefte van vastgoed (e.v. conform NEN2767)
-NEN2767 conditiemetingen en onderhoudsbehoefte
-Opstellen MOP's (Meerjaren Onderhouds Planningen)
-Opstellen onderhouds en vastgoed ontwikkelingsstrategieën)
-Aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden